PhD candidates P-S

P

 • Paesie, R.
  Korendragers gilde Amsterdam in een vergelijkend perspectief
  Prof. Dr. C.A.Davids

 • Petri, D.
  The Dynamics of Religious Conflict: Explanatory Factors for the Vulnerability of Religious Minorities
  Prof. Dr. G.J. Buijs

 • Pieters, H.
  Geschiedenis van percepties en management van overstromingsrampen in het Zuiderzeegebied (1500-1932)
  Prof. Dr. P.J.E.M. van Dam

 • Pleşa, A.
  Dress and identity within the Christian and Muslim communities in Egypt from the third to the eighth century.
  Prof. Dr. R.B. Ter Haar Romeny

 • Portielje, C.
  De taalkundige opvattingen van E.M. Uhlenbeck (1913-2003)
  Prof. Dr. T. Janssen

 • Purmer, M.
  Natuurmonumenten als erfgoedorganisatie. Cultuur­historie en landschapsbeheer bij natuurmonumenten aan de hand van drie case studies.
  Prof. Dr. J. Renes

Q

 • Qahtan, A.
  Comparing Muslim and Jewish Dress Codes in Yemen in the 19th and early 20th centuries, based on British Travel Accounts and Photography.
  Prof. Dr. R.B. Ter Haar Romeny

R

 • Ralston, A.
  Filosofie van de Physiatrische Praktijk.
  Prof. Dr. G. Glas

 • Renssen, A. van
  Prof. Dr. G. Harinck

 • Ridderhof, B.
  Urbanistic Politics and Development in Ancient Rome form the Late Republic to the Early Principate (149 BCA-14 AD).
  Prof. Dr. G.L.M. Burgers

 • Rieksen, E.J.
  De sociale geschiedenis van het 3e regiment jagers/ 33e regiment lichte infanterie in de periode 1806-1814, benaderd vanuit het thema arbeid.
  Prof. Dr. Lucassen

 • Rijk, J.H. de
  Invloed mens op avifauna Nederland 1500-1920
  Prof. Dr. P.J.E.M. van Dam

 • Robbins, S.
  Scientism and the Illusion of Morality
  Prof. Dr. R. van Woudenberg

 • Römer-Kenepa, N.
  Volksonderwijs en kerk: De maat–schappelijke effecten van het Katholiek religieus volksonder–wijs in de Nederlandse Antillen
  Prof. Dr. F.A. van Lieburg

 • Rooijakkers, T.
  Dress Codes: A Comparative Study of Dress and Religious Identity within the Coptic Community in the Past and Present.
  Prof. Dr. R.B. Ter Haar Romeny

 • Rothuizen-van der Steen, J.
  Evil and Ignorance
  Prof. Dr. R. van Woudenberg

S

 • Sanders, H.A.
  Social history, social movements and archival sources. A history of the International Institute of Social History
  Prof. Dr. Lucassen

 • Saris, J.
  Een evaluatie van het verband tussen strategieen voor herontwikkeling van industrieel erfgoed en de effecten daarvan op de stedelijke omgeving
  Prof. Dr. J. Renes

 • Schalk, J. van der
  Philosophy with Children
  Prof. Dr. R. van Woudenberg

 • Schokking, B.J.
  Filosofie van de Mythologie
  Prof. Dr. R.W. Munk

 • Schriek, M. van der
  Buried Landscapes of War. The Archaeology and heritage of the Second World War in The Netherlands
  Prof. Dr. N.G.A.M. Roymans

 • Serio, B.
  The II Iron Age in inland Basilicata: the case study of Torre di Satriano (PZ) and the north-Lucanian area.
  Prof. Dr. G.L.M.Burgers

 • Sival, M.A.
  Development of green architecture 1960-2012.
  Prof. Dr. J.E. Bosma

 • Smaniotto, E.
  The philosophical significance of scientific experimentation.
  Prof. Dr. H. Radder

 • Smine, R.
  Two Thirteenth-Century Illuminated Syriac Manuscripts from Mosul.
  Prof. Dr. R.B. Ter Haar Romeny

 • Smitskamp, F.
  Sound patterns and emotions in Early Modern (Dutch) Theater
  Prof. Dr. I. Leemans

 • Speetjens, A.
  In dienst van de doden. Een kwantitatief onderzoek naar twee aspecten van de laatmiddeleeuwse dodenmemorie in de Nederlanden: misfundaties en caritas.
  Prof. Dr. K. Goudriaan

 • Starkenburg, E.
  Overheidsbemoeinis met architectuur in de Bataafs-Franse tijd, met de nadruk op het Koninkrijk Holland (1806-1810)
  Prof. Dr. J.E. Bosma

 • Stienaers, D.
  Report in Latin War Narrative
  Prof. Dr. C. Kroon

 • Stoker, A.
  An aerial archaeological contribution to the study of settlements, landscapes and spatial interconnections in southern Euboia, ca. 4000-1 BC.
  Prof. Dr. J.P. Crielaard

 • Sulistyani, H.
  Railwaystations in Java 1860-1950
  Prof. Dr. J.E. Bosma