Plato en Hermetica in het late werk van Giordano Bruno: Een filosofie voor een nieuwe wereld (Lecture in Dutch/in het Nederlands by Joyce Pijnenburg)

About the Lecture: Na zeven jaar gevangenschap werd de zestiende-eeuwse (wetenschaps-)filosoof Giordano Bruno in 1600 ter dood veroordeeld wegens ketterij. Bruno omarmde het heliocentrisme van Copernicus en transformeerde het vervolgens: het universum zou oneindig zijn en het centrum overal. Het contrast tussen het vroege en het late werk van Bruno laat zien dat de Italiaanse denker gedurende een decennium werkte aan een alternatieve filosofie, die als basis van de wetenschap kon dienen binnen dit compleet nieuwe wereldbeeld. Zijn invulling van de betekenis van het Platonisme en de Hermetische filosofie veranderde mee en ook voor de mens hield de realiteit van de oneindige kosmos een nieuwe positie in.

02/14/2018 | 3:30 PM

DATE: Wednesday, February 14th, 2018
TIME: 15:30-17:00
VENUE: room HG-02A37, Main Building VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

PROGRAM:
15:30 – Opening
15:35 – 16:10 Lecture by Joyce Pijnenburg
16:10 – 16:30 Response by Olga Lizzini
16:30 – 17:00 Q&A

Followed by drinks at Icarus!
All are welcome to attend.

About the Speakers:
Joyce Pijnenburg is docent cultuurgeschiedenis en mystieke filosofie en voert een praktijk voor filosofie. Zij is gespecialiseerd in westerse mystieke filosofie en vrouwelijke filosofen.
Olga Lizzini is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar ze middeleeuwse en Arabische filosofie doceert. Haar onderzoek richt zich m.n. op neoplatoonse metafysica.