Bernlef, de dichter van de Heliand?

CLUE+ and the Amsterdam Centre for Religious History cordially invite you to the lecture:

05/20/2018 | 3:30 PM

Lezing door:

Redbad Veenbaas (faculteit Godsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam).

Dinsdag 1 mei 2018, tijd: 15:30-17:00, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, zaal 14A-33.

Bekend is het verhaal van Bernlef, de zanger van de veldslagen van koningen, die rond 800 door de evangelieprediker Liudger van Blindheid werd genezen. Van zijn werk is niets bewaard gebleven. Dat was althans de algemene mening tot in 1965 Fon Weringha de hypthese opwierp dat hij de dichter was van de Heliand, het epos over het leven van Jezus in de stijl van de voorchristelijke barden. Redbad Veenbaas onderzoekt in hoeverre deze hypothese kan worden aangetoond.

Poster Veenbaas