Oratie Prof. Dr. Jan Paul Crielaard: 'Ambigue personen, plaatsen en praktijken. Cultuurcontacten in de Mediterrane protohistorie'.

Het College van Bestuur heeft Jan Paul Crielaard per 1 november 2014 benoemd tot hoogleraar Mediterrane pre- en protohistorische archeologie. Zijn leeropdracht is het duiden van de archeologie van pre- en protohistorische gemeenschappen en landschappen in het Mediterrane gebied. Speciale aandacht gaat uit naar aspecten van interconnectiviteit gedurende de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd. Een ander aandachtspunt is de relatie tussen schriftelijke gegevens die deze vroeg-geletterde maatschappijen hebben voortgebracht, en het contemporaine archeologische databestand.

01/18/2017 | 3:45 PM

Crielaard richt zich in zijn onderzoek op de Griekse wereld tussen ca. 1200 en 500 v. Chr. Hij focust zich in het bijzonder op de interconnecties tussen verschillende delen van het Middellandse Zeegebied in deze periode. Daarnaast leidt hij een langlopend, interdisciplinair veldwerkproject in Griekenland. Op het zuidelijk deel van het eiland Euboia voert hij jaarlijks met collega's, studenten en promovendi opgravingen en landschapsonderzoek uit. In juni 2014 ontving hij een onderzoekssubsidie van 750.000 euro in het kader van de Vrije competitie Geesteswetenschappen van NWO. Samen met drie promovendi onderzoekt hij de ontwikkeling en het functioneren van land- en zeewegen om zo meer te weten te komen over de interconnectiviteit in het Middellandse Zeegebied. Daarbij worden drones ingezet en wordt niet alleen gebruik gemaakt van satellietbeelden en luchtfoto’s, maar ook van computermodellen die door TNO voor de Nederlandse marine gemaakt zijn.

Crielaard probeert in zijn onderwijs zoveel mogelijk innovatie door te voeren, bijvoorbeeld door de inzet van digitale middelen. Zo was hij een van de eerste docenten binnen de VU die in zijn onderwijs gebruik maakte van iPads en wikis. Naast zijn werk als docent is Crielaard als bestuurslid en coördinator actief binnen ACASA (Amsterdam Centre of Ancient Studies and Archaeology), het samenwerkingsverband van VU en UvA op het gebied van de Oudheid. Dit samenwerkingsverband heeft gezamenlijke masteropleidingen ontwikkeld en er wordt gewerkt aan gezamenlijke bachelors die in juni 2016 van start moeten gaan. Tot slot is Crielaard sinds 1 september 2014 ook opleidingsdirecteur bij de afdeling Oudheid.