Oratie Wayne Modest over materiële cultuur en gevoelige erfgoedstudies

Per 21 oktober 2016 is Wayne Modest benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

11/07/2017 | 3:45 PM

Modest is directeur van het Research Center for Material Culture in Leiden. Hij bekleedt de leerstoel die is ingesteld door het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). De leerstoel richt zich op materiële cultuur en erfgoedstudies en maakt onderdeel uit van een doelgerichte samenwerking van de VU met musea. Naast het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde en Afrika Museum, die samen het Nationaal Museum van Wereldculturen vormen, betreft dat onder meer het herinneringscentrum Westerbork, het Scheepvaart Museum, Rijksmuseum, Openluchtmuseum, het Orgelpark en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Samenwerking tussen VU en het Research Center for Material Culture
Modest is directeur van het Research Center for Material Culture (RCMC), het onderzoeksinstituut van het NMVW. Vanaf de start is het RCMC een dynamische plek waar deskundigen en betrokkenen uit buiten- en binnenland bijeenkomen voor discussies over de betekenis en toekomst van koloniale, etnografische en kunsthistorische collecties. Modest: “Ik ben zeer verheugd met de aanstelling. Deze biedt de kans om urgent en vernieuwend onderzoek te doen naar één van de meest belangrijke museale collecties van Nederland en Europa.” De samenwerking tussen NMVW en de VU plaatst het huidige onderzoek in een bredere academische en museale context op zowel nationaal als internationaal niveau. Op de VU is de leerstoel ingebed in het VU onderzoeksinstituut CLUE+, het VU-expertisecentrum op het gebied van geschiedenis en erfgoed en in het onderwijsprogramma van Kunst en Cultuurwetenschappen en Geschiedenis.

Collecties uitgangspunt van onderzoek
Het RCMC is opgericht als knooppunt van nationale en internationale netwerken om de etnografische collecties van onder meer het eigen museum, op nieuwe en kritische wijze te benaderen. Modest: “Deze leerstoel voegt nog een diepere, meer kritischere dimensie toe aan wat we kunnen bereiken. Ik kijk er naar uit om samen te werken met mijn collega’s en de vele groepen belanghebbenden die zich verbonden voelen met deze collecties.” Modest wil daarnaast zoveel mogelijk studenten en academici van dienst zijn, zodat er meer onderzoek gedaan kan worden naar deze collecties, hun geschiedenis en hun hedendaagse betekenis.  De collecties zijn uitgangspunt voor onderzoeksprojecten op alle niveaus van de wetenschap. Daaromheen ontwikkelt het RCMC wetenschappelijke en maatschappelijke netwerken om te komen tot nieuwe vormen van geschiedschrijving en betekenisgeving in het heden. Modest: ”Dat betreft ook ethiek, en nieuwe manieren om ethische kwesties rond collecties te benaderen en begrijpen. De uitwisseling binnen de netwerken zal tot beter begrip leiden, niet alleen van de historische betekenis van de collecties, maar ook van hun potentiële en daadwerkelijke rol in de hedendaagse maatschappij.”

Loopbaan
Wayne Modest promoveerde aan de University of the West-Indies op Jamaica op een onderzoek naar de historische ontwikkeling van musea in relatie tot het slavernijverleden. Eerder werkte hij als hoofd conservator antropologie in het Horniman Museum in Londen en als directeur van de afdeling Museums of History and Ethnography van het Institute of Jamaica in Kingston. Tussen 2010 en 2014 was hij Hoofd Museale Zaken van het Tropenmuseum.

https://vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2017/okt-dec/07nov_profdr-wah-modest.aspx#