Brains, Buildings and Business: De Vrije Universiteit en de Zuidas.

De Vrije Universiteit en de Zuidas.

Deze congresdag belicht de steeds inniger wordende relatie tussen de VU (campus) en de Zuidas. De VU bouwt aan haar toekomst, letterlijk en figuurlijk. In beide zinnen is de verbinding met de Amsterdamse Zuidas een centrale factor; VU en Zuidas groeien snel naar elkaar toe, op weg naar een centrale rol als economisch en kenniscentrum van het metropoolgebied Amsterdam. In beide gevallen is sprake van koortsachtige bouwpraktijken met ambitieuze doelstellingen. Gezamenlijk staan Zuidas en VU garant voor een van de grootse bouwprojecten van Nederland, waarin bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap gemengd zullen worden met wonen, sport, cultuur en horeca. Deze ontwikkeling en specifiek de positie van de VU daarin, is nog nauwelijks onderwerp geweest van wetenschappelijke reflectie. Deze congresdag beoogt deze thematiek te be¬lichten in de vorm van lezin¬gen en debat. De centrale thematiek is die van gebiedsontwikkeling en de ruimtelijke, intellectuele, sociaal-demografische en economische kanten daarvan; de focus ligt op de toenadering van overheid, kennisinstelling en zakenwereld.

Thema’s en sprekers:

1.    Vastgoed en Beleid

- Franc van Nunen (Vrije universiteit);
- Jannes van Loon (CBRE group);

2.    Wetenschap, valorisatie en integriteit

- Jeroen de Ridder (Vrije Universiteit);
- Bart Klijsen (Vrije Universiteit / VU Medisch Centrum);

3.    Ruimte voor geest en groen

- Hester Alberdingk-Thijm (Akzo Nobel Art Foundation);
- Jolanda Maas (Vrije Universiteit);

4.    Ruimtelijke transformaties

- Ton Schaap (Voorzitter adviescommissie ‘Hart van Zuid’)
- Eric Luiten  (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Amsterdam)

Locatie en tijd:
Vrijdag 30 november, 9:30-17:00 uur;
Symphony's (Auditorium), George Gerschwinlaan 22-28, 1082 MT Amsterdam.

Meer informatie over de locatie vindt u hier

Organisatie:
CLUE+, interfacultair Research Institute for Culture, Cognition, History and Heritage van de VU in samenwerking met Gewina, Belgisch-Nederlands Genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis, de Facilitaire Campus Organisatie van de Vrije Universiteit en het Stevin Centre for History of Science and Humanities van de VU.

Deze dag maakt deel uit van het tweedaags congres  ‘Brains, Buildings and Business: De Vrije Universiteit en de Zuidas’ op 29-30 november 2018.

Opgeven voor deelname aan één of beide congresdagen is verplicht en kan (binnenkort) hier

Zuidas luchtfoto